Cenník

CENA DREVA  (za jeden meter priestorový ukladaný)

I. trieda kvalitné palivové drevo rezané z guľatiny 40Euro/ 1prm ukladaný

II. trieda tenšie priemery, ale rovnako kvalitné palivo 36Euro/ prm ukladaný

 

CENA DREVA (za jednu paletu 1x1x1m ukladaného štiepaného dreva)

Štiepané kusy dĺžky 33cm    65Euro/paleta

Štiepané kusy dĺžky 25cm    70Euro/paleta

 

CENA REZIVA

agát (jeden meter kubický )    350Euro/ mᵌ  pri odbere od 1mᵌ

450Euro/ mᵌ pri odbere menej ako 1mᵌ

dub (jeden meter kubický )    390Euro/ mᵌ  pri odbere od 1mᵌ

490Euro/ mᵌ pri odbere menej ako 1mᵌ

 

CENA STĹPOV (za bežný meter)

Jeden meter,  priemer meraný v strede 10-15cm s kôrou    3,00Euro/ bm

3metrový kus, priemer 10-15cm stred …  9,00Euro

2m………………………… 10-15cm stred ….. 6,00Euro

1,5m……………………….10-15cm stred ….. 4,50Euro

Jeden meter,  priemer meraný v strede 16-20 cm s kôrou    4,00Euro/ bm

Odkôrňovanie…1,00Euro/bežný meter , pri veľkom odbere kolov tvoríme ceny individuálne!

 

CENA DOVOZU

Autom s hydraulickou rukou vyložíme palety priamo do vášho dvora (1,00Euro/km)

Valníkom bez HR  metrové drevo vysypeme na miesto určenia ……….(0,85Euro/km)

Rezivo aj koly vieme dopraviť až k vám do vzdialenos ti 200km z obce Turá(okres Levice)